Amsterdam is in beweging en de zorgvraag beweegt mee. Om te zorgen dat ook in de toekomst iedereen vitaal en gezond kan leven én gebruik kan maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg, bundelen wij onze krachten in Amsterdam Vitaal & Gezond. We ervaren dat we door samenwerken het meest voor de Amsterdammers en onze zorgprofessionals betekenen – vandaag, morgen en in de toekomst.

Wie zijn wij

Amsterdam Vitaal & Gezond is een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, zorg- en welzijnsaanbieders verenigd in Sigra en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

 

 

‘We kijken altijd naar gezondheid vanuit een breder perspectief. Dus dat is niet alleen of je lekker in je lijf zit, maar ook of je hoofd goed is of je vrienden hebt en of je in een veilige buurt woont. Die brede definitie van gezondheid past heel goed bij deze aanpak.’

Georgette Fijneman, Zilveren Kruis

Waarom Amsterdam Vitaal & Gezond?

De zorgvraag van Amsterdammers verandert. De stad groeit. Het aantal ouderen neemt toe. Ook de verschillen in gezondheid tussen mensen en wijken in de stad nemen toe. Bovendien stijgen de kosten en de arbeidsmarkt staat onder druk. Dat stelt ons voor grote uitdagingen. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Wat kunnen we doen om goede zorgprofessionals aan de stad te binden? Hoe zorgen we dat de zorg en ondersteuning beter aansluit op de leefwereld van de Amsterdammer? Hoe werken we volop preventief en voorkomen we problemen? Hoe laten we de schotten tussen de vormen van wonen, welzijn en zorg verdwijnen? Hoe dringen we de grote verschillen in levensverwachting tussen de Amsterdammers terug?

 

Keihard nodig

We staan voor een grote opgave met vraagstukken die niet een-twee-drie zijn opgelost. Dat kan niemand alleen. Daar hebben we elkaar keihard voor nodig! Iedere partij heeft eigen expertise en samen werken we aan één visie:

 

Dat alle Amsterdammers samenleven in een gezonde metropool waarin ruimte is om te groeien, te bewegen en gezond te leven. Zorg is daarin toegankelijk en beschikbaar voor ieder die dat nodig heeft. De zorgprofessionals werken er met plezier en krijgen de waardering die ze verdienen.

 

 

‘Onze grootste uitdaging is doen wat nu de grootste gemiste kans is: radicaal werken aan preventie. We moeten met elkaar langetermijnplannen maken, een goede stip op de horizon zetten. Én we moeten elkaar dwingen terugrekenend concrete resultaten te benoemen, zodat we elkaar bij de les kunnen houden.’

Simone Kukenheim, wethouder gemeente Amsterdam

 

 

Hoe

Ons motto: groots denken en klein aanpakken

We gaan actief aan de slag (klein aanpakken) terwijl we groots blijven denken over een toekomstbestendig gezond Amsterdam. Dat doen we samen met vele anderen. Veranderen gaat niet vanzelf. Het kost tijd en de praktijk is weerbarstig.

Ook nu kan de zorg en ondersteuning al beter. We gaan actief aan de slag met quick wins op allerlei belangrijke thema’s die kansen bieden voor gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Zoals valpreventie: 50 procent van de heupfracturen kan met valpreventie worden voorkomen. Of door goede verbindingen te leggen tussen de medische en sociale wereld. Mensen met schulden kampen vaak met medische problemen die voortkomen uit stress. Als medische problemen vanuit bestaanszekerheden ontstaan, zoals werk, inkomen of wonen, dan moeten we dat ook aanpakken.

 

Met concrete stappen leggen we de basis voor de langere termijn. Vanuit een gezamenlijk beeld van de opgave gaan we aan de slag met scenario’s voor een futureproof gezond Amsterdam. Met als uitdagende einddoelen: Alle Amsterdammers gelijke kansen op goede gezondheid en tien gezonde levensjaren extra!

 

Wat vraagt dit van ons?

  • Samen met Amsterdammers en professionals oplossingen ontwikkelen
  • Leiderschap tonen over domeinen en grenzen heen
  • Toepassing van actuele data en wetenschappelijke inzichten (ook internationaal)
  • Een open, lerende houding waarin we blijven leren van de stad en van elkaar

 

 

‘Het vraagt heel wat inspanningen en kennis om een goede patiënt en cliënt te zijn en dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat creëert dus verschillen, ook in gezondheid. Dat is pijnlijk en onrechtvaardig voor iedereen die inclusie nastreeft.’

Deborah Lauria, Clientenbelang

 

 

 

De doelgroepen en thema’s van Amsterdam Vitaal & Gezond

We werken met elkaar aan vier doelgroepen en thema’s. Integraal werken en samen ontwikkelen zijn hierin cruciale factoren.

 

Overzicht van de coalities

 

 

 

‘Het is uitgesloten dat je als zorgorganisatie de zorg alleen aankunt. Je moet samenwerken, je moet zorgen dat je elkaar opzoekt in het belang van de burger en de cliënt. Wat hebben zij nodig? Soms is dat geen zorg, maar welzijn. Daar is nog veel te winnen.’

Godfried Barnasconi , SIGRA

 

 

Op de hoogte blijven over Amsterdam Vitaal & Gezond?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief hier

 

Neem voor meer informatie contact op:

info@vitaalgezond.amsterdam
020 512 88 15

Programmateam:

Katja Meijaard
kmeijaard [at] vitaalgezond.amsterdam
Programma-adviseur

Femmy Muller
femmy.muller@zilverenkruis.nl

Christele Warmerdam
cwarmerdam@sigra.nl