Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Stadsdeel Zuidoost

In stadsdeel Zuidoost werken organisaties in zorg en welzijn samen aan het verbeteren van leefstijl en gezondheid van de inwoners. Het stedelijk beleid vanuit Amsterdam Vitaal & Gezond krijgt hier een plek en komt tot uitvoering; aangepast aan de inwoners van het stadsdeel.

 

De samenwerking is gestart vanuit een kleine kern en zal groeien tot een netwerkorganisaties in de nulde, eerste en tweede lijn.

In Amsterdam Zuidoost lopen de volgende initiatieven vanuit verschillende coalities van Amsterdam Vitaal & Gezond: