Dementienetwerken in de stadsdelen

 

In verschillende stadsdelen ontstaan netwerken van zorg- en welzijnspartners. Deze netwerken richten zich op ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers vanuit medisch en sociaal perspectief. Vanuit de stadsbrede coalitie Ouderen wordt gewerkt aan het verder vormgeven van deze netwerken.

 

Samenwerkingsafspraken

Mensen met dementie en hun naasten willen, naast medische zorg, ook graag hulp bij de ondersteuning van hun dagelijkse leven. Het ontbreekt hen vaak aan sterke ondersteuningsnetwerken van naasten, vrijwilligers en professionals met oog voor de sociale behoeften. Dat betekent dat de sociale basis goed moet worden toegerust om deze vormen van ondersteuning te kunnen bieden. Dit vraagt om sturing op de verdere ontwikkeling van het aanbod, zodat dit goed is ontsloten voor professionals, mensen met dementie en hun netwerk. Daarnaast vraagt goede ondersteuning ook om samenwerkingsafspraken tussen de sociale basis en andere professionals en organisaties betrokken bij zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit noemen we dementienetwerken.

 

Plannen voor 2021

Deze dementieketens worden het komende jaar nieuw leven in geblazen, waarbij gezocht wordt naar een optimale verbinding tussen deze, meer medische georiënteerde, ketens met de sociale basis en de buurtteams. Deze bundeling van krachten heeft tot doel om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers in Amsterdam zo hoog mogelijk te houden.

 

Naar het nieuwsoverzicht