Verbinden sociaal en medisch domein in Amsterdam een stap dichterbij ,

 

Een belangrijke mijlpaal van de bestuurlijke coalitie Chronisch Zieken is gerealiseerd. Met een gezamenlijke inspanning van alle deelnemers van de coalitie is onder aanvoering van de GGD Amsterdam en Elaa een subsidieaanvraag bij ZonMw ingediend met als doel  om Geïntegreerde Leefstijlinterventie (GLi) beter aan te laten sluiten op het sociale domein.  Met deze honorering (Oordeel Relevantie: zeer relevant, Oordeel kwaliteit aanvraag: zeer goed) kunnen we nu een verdiepingsslag maken in het verbinden van sociaal en medisch domein in Amsterdam.

 

GLi-coach
Onderdeel hiervan is dat de GLI-coach krijgt een duidelijke rol om die verbinding op te zetten en verder te ontwikkelen, zodat de GLI-deelnemer:
a) Naast of voor een GLI-traject ook aansluitende ondersteuning en zorg kan krijgen in het sociale domein;
b) Naast of na een GLI-traject door kan stromen naar passende (beweeg)activiteiten in de wijk.

 

Dat willen we onder meer bereiken door:
1. Overeenstemming te bereiken over een integrale intake van een GLI-deelnemer;
2. Stadsbrede (samenwerkings)afspraken formuleren tussen GLI-coaches en de Welzijn-Op-Recept-coach, de Activerende-Leefstijl-Interventie-coaches en de buurtteams;
3. Per stadsdeel kennismakingssessies te organiseren voor de GLI-coaches en de buurtteams, Activerende-Leefstijl-interventie-Coaches en Welzijn-Op-Recept-coach(es), waarbij gewerkt wordt aan implementatie van de gemaakte samenwerkingsafspraken;

 

Op basis van alle kennismakingssessies wordt een ‘Tips & Tops’-lijst gemaakt en daarna verspreid onder alle belanghebbenden. Daarnaast vindt nu een procesevaluatie plaats onder GLI-coaches, deelnemers en verwijzers. Op basis van de resultaten zal een aantal verbeterpunten worden geformuleerd die in bovenstaand traject meegenomen zullen worden.