Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
09 maart 2023
Ouderen

Amsterdams Actieplan Dementie 2023 opgesteld

Het aantal mensen met dementie in Amsterdam stijgt enorm de komende jaren. Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat het knelt in de zorg en ondersteuning. Daarom stelden we het Amsterdams Actieplan Dementie 2023 op. Zo zorgen we voor passende en toekomstbestendige zorg en ondersteuning. Ook voor naasten. 

 

Dat gebeurt aan de hand van vijf actielijnen:

  • data-analyse
  • levenspaden dementie
  • samenwerkingsafspraken en governance structuur
  • pilot sociale benadering dementie
  • kennisopbouw en communicatie

Download het actieplan hier

Amsterdams Actieplan Dementie

 

Het is daarbij niet de bedoeling om nieuwe dingen te ontwikkelen, maar het bestaande beter te richten. Voor meer informatie neem contact op met projectleider Judith Jonker.