Mooi resultaat in vernieuwend wonen voor ouderen

 

Het bieden van passende woonvormen voor ouderen met mogelijkheden voor zorg en ondersteuning is een van de acht prioriteiten van de coalitie Ouderen. Daarin is nu een mooi resultaat te melden. In Het Nieuwe Schouw in Noord werd 20 mei een groep woningen voor ouderen met een Iraanse achtergrond feestelijk geopend.

 

Voordelen geclusterde woongroep
In een geclusterde woongroep kunnen mensen letterlijk met elkaar oud worden. Je woont zelfstandig, maar hebt tegelijk ruimte om elkaar te ontmoeten en – als dat nodig is – ondersteuning te vragen. Als mensen met een gemeenschappelijke achtergrond samen kunnen wonen, draagt dat bij aan de kwaliteit van leven. Het kan ook de zelfredzaamheid vergroten en eenzaamheid verminderen. Zo kunnen ouderen langer zelfstandig wonen en neemt de behoefte aan zorg en ondersteuning af. Ook helpt het de doorstroming op de woningmarkt.

 

Rol van de coalitie Ouderen
Deze woongroep is het eerste resultaat van de intentieverklaring geclusterde woonvormen die op 1 juli 2020 door 22 partijen werd ondertekend. Dankzij de coalitie Ouderen hebben ook zorgorganisaties en de zorgverzekeraar zich hierbij aangesloten. Dit is belangrijk, want ook bij toenemende behoefte aan zorg en ondersteuning moeten ouderen in deze woningen kunnen blijven wonen. Met het doel om ouderen langer en prettiger zelfstandig te laten wonen, willen we nog veel meer geclusterde woningen (bestaand en nieuw) voor ouderen realiseren.

 

Naar het nieuwsoverzicht