cBoards: digitaal samenwerken met professionals, patiënt en mantelzorger

01 november 2021

 

Kwetsbare ouderen in Amsterdam willen vaak het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarom wordt nu op een aantal plekken in de ouderenzorg samengewerkt via cBoards.

 

cBoards is een online zorgplatform waarmee zorg- en welzijnsprofessionals onderling, maar ook met de patiënten zelf en hun mantelzorgers, contact hebben. Door als AV&G partners voor één digitaal instrument te kiezen, wordt de complexiteit voor gebruikers beperkt en zijn de implementatie- en beheerkosten lager. In een gezamenlijk traject heeft de coalitie Digitale Zorg gekozen voor cBoards als applicatie om netwerkzorg digitaal te faciliteren. De ziekenhuizen, VVT en huisartsen implementeren cBoards op dit moment in diverse ‘zorgstraten’ zoals Hartfalen en Kwetsbare Ouderen. Eind 2021 en medio 2022 wordt de inzet van cBoards geëvalueerd. Bekijk het filmpje over cBoards.

 

Multidisciplinair patiëntendossier
Een board is een multidisciplinair patiëntendossier dat zich richt op een bepaald zorgthema. Denk aan ouderenzorg, valpreventie, wondzorg, medicatiebeoordeling, hartfalen, COPD of COVID-19. Een board maakt medische gegevens inzichtelijk en biedt communicatietools zoals een chatfunctie en beeldbellen. Ook heeft het mogelijkheden voor telemonitoring. In een board worden alleen voor het thema relevante medische gegevens gedeeld en alleen relevante personen betrokken. Deze thematische opzet garandeert bescherming van de privacy en maakt de samenwerking tussen de disciplines overzichtelijk en efficiënt.

 

Aansluiten op cBoards
De stadsbrede implementatie van integrale ouderenzorg en daaraan gekoppeld de ingebruikname van cBoards en haar ouderenzorg board, vindt plaats op huisartsen-wijkgroepniveau. Lees in de brochure Ouderenzorg Amsterdam cBoards meer over het proces van aansluiten op cBoards. Wil je met je praktijk, apotheek of wijkteam meedoen? Meld je dan aan voor cBoards bij je wijkgroepcoördinator of stuur een e-mail naar het implementatieteam via mvdleij@sigra.nlMeer informatie.